O nás

Judo magazín vydává vydavatelství Art mozaika, s.r.o. Cílem dvouměsíčníku je podávat přehledné zpravodajství o dění v českém i světovém judu. Dále pak pracovat na osvětě tohoto sportu, přípomínat důležité milníky českého juda, historii a přinášet rozhovory s aktuálními reprezentanty, ale i trenéry a dalšími osobami působících v tomto odvětví. Pod záštitou Judo magazínu vznikají další aktivity jako např. turnaje, akce pro děti a další cílené aktivity na propagaci juda. Významná je spolupráce s Českým svazem

Cílová skupina

Primární cílovou skupinou časopisu jsou aktivní sportovci
a zájemci o toto sportovní odvětví, sportovní dorost, což
implikuje i rodiče mladých sportovců a v neposlední řadě i
zájemci o tento sport ze starší generace.
Sekundární skupinu pak tvoří přátelé a příbuzní výše
uvedených, kteří se k informacím uveřejněným v časopise
dostanou sprostředkovaně, přes výše uvedené, kteří
jim časopis prezentují s úmyslem je seznámit se svými
sportovními úspěchy, účastí na turnajích a podobně.
Lze tedy říci, že našimi čtenáři jsou lidé v neširším věkovém
a sociálním rozpětí od školního po zralý věk, ekonomicky
aktivní rodiče i penzisté.

Náklad periodika a distribuce

Časopis je tištěn v nákladu 5000 a je distribuován zdarma ve sportovních střediscích, zájmových
skupinách, školách a v rámci významných sportovních událostí po celé republice. Náklad je rozdistribuován celý. Od následujícího čísla je počítáno s předplatným poštovného.
Vzhledem ke skutečnostem, které jsme uváděli v předchozím oddíle, lze předpokládat, že celkový impakt
časopisu se neomezuje jen na 5000 deklarovaného nákladu, ale je dále redistribuován v rámci cílové
skupiny a tedy zasáhne mnohem větší skupinu.